Warto wiedzieć

kredyty kujawsko pomorskie
Kredyt bankowy ? umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.
Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, celowość i odpłatnośćŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy

O karcie kredytowej

kredyty kujawsko pomorskie
Karta kredytowa ? karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez wydawcę karty, np.
bank.

Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ramach przyznanego limitu. Zwykle do wydania karty kredytowej nie jest potrzebne posiadanie rachunku płatniczego u wydawcy.

Okresowo (co miesiąc) wydawca karty (np.

bank) przysyła posiadaczowi karty wyciąg (zestawienie transakcji) z dokonanych operacji wraz z informacjami dotyczącymi spłaty.
Limit kredytowy związany z kartą jest zazwyczaj oprocentowany wyżej niż linie kredytowe przyznawane do rachunków bieżących/oszczędnościowo-rozliczeniowych. Z kartą kredytową związany jest okres bezodsetkowy (grace period).
Oznacza to, że jeżeli posiadacz karty spłaci 100% zadłużenia wykazanego przez bank na zestawieniu transakcji to nie zapłaci odsetek od kredytu kartowego.
Grace period dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych.

Od transakcji wypłaty gotówki, np.

w bankomatach, odsetki trzeba zapłacić w każdym przypadku (za każdy dzień do dnia wypłaty środków). Banki mogą naliczać opłaty za posiadanie karty kredytowej nawet w przypadku, jeśli posiadacz karty w ogóle nie korzysta z przyznanego limitu kredytowego1.
Motywem zachęcającym klientów do posiadania kart kredytowych są proponowane przez wydawców kart systemy premiowe, np.

różnego rodzaju programy punktowe, w których klient za każdą wykonaną kartą kredytową transakcję otrzymuje punkty wymienne na nagrody.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_kredytowa

Podstawowe fakty

Kredyt konsumpcyjny ? kredyt bankowy udzielany na określone potrzeby osób, a jego spłata jest indywidualnie ustalana z bankiem.

Zabezpieczenia kredytu stanowią najczęściej dochody kredytobiorcy lub poręczenia innych osób, a wysokość kredytu zależy od możliwości spłaty przez osobę zaciągającą kredyt. Głównym motywem zaciągania tego typu zobowiązań nie jest tzw.

życiowa konieczność, lecz chęć szybkiego dostępu do środków finansowych w celu pozyskanych środków na opłacenie bieżących wydatków, np.
zakup drobnych domowych sprzętów czy remont mieszkaniaŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_konsumpcyjny.