palnik na zużyty olej silnikowy

W większych instalacjach stosuje się wyłącznie

palnik na zużyty olej silnikowy
W instalacjach obejmujących jeden budynek woda może krążyć w wyniku zmian gęstości przy zmianach temperatury (CO grawitacyjne) lub jej przepływ jest wymuszany pompą.
W większych instalacjach stosuje się w.